కుల దురంహ‌కార హ‌త్య‌ల‌కు వ్య‌తిరేకంగా అక్టోబ‌ర్ 3న రాష్ట్ర స‌ద‌స్సు