చిత్తూరులో మంచినీటి ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి ప్రజలను ఆదుకోవాలని కోరుతూ..12_02_2015