ఎస్‌సి, ఎస్‌టి అట్రాసిటీ చట్టాన్ని తొమ్మిదో షెడ్యూల్‌లో చేర్చాలి