కుక్కునూరు, వేలేరుపాడు, పోలవరం మండలాల్లో గోదావరి వరద బాధితులను ఆదుకోవాలని కోరుతూ...