తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పోలవరం నిర్వాసితుల సమస్యల తక్షణం పరిష్కార నిమిత్తం