సెప్టెంబర్ 27 భారత్ బంద్ కు మద్దతు ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతూ సీఎంకు లేఖ