గ్యాస్, పెట్రోలు, డీజిల్, నిత్యావసర సరుకుల ధరల పెరుగుదలపై అనంతపురం లో నేడు వాడవాడలా నిరసనలు.