సిపిఎం 23వ జాతీయ మహాసభల సందర్భంగా ప్రకాశ్‌ కరత్‌ ప్రెస్ మీట్