పన్నులు, పెనాల్టీలపై ప్రజాగ్రహం : విశాఖలో ప్రదర్శన, జివిఎంసి ఎదుట మహాధర్నా