పోరాట యోధుడు కామ్రేడ్ మాకినేని బసవపున్నయ్య 30వ వర్ధంతి..