మంత్రి పదవుల కోసం కొట్లాట సిగ్గుచేటు.. || వి. శ్రీనివాసరావు