తాడేపల్లిలో ఇంటింటికి సిపిఎం కార్యక్రమంలో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి శ్రీనివాసరావు