అర్హులందరికీ పంటలబీమా అమలు చేయాలని అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండలో సిపిఎం రాస్తారోకో