సత్తనపల్లి పట్నం 30 వ వార్డులో ఇంటింటికి సిపిఎం కార్యక్రమం