సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయంలో కామ్రేడ్ కొరటాల సత్యనారాయణ వర్దంతి సభ