మున్సిపల్‌ కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కరించి సమ్మెను నివారించాలని కోరుతూ...