ప్రత్యేకహోదా, విభజన హామీల ఊసే లేని ప్లీనరీ భారాలు, వాగ్దాన భంగంపై వైసిపి వివరణ ఇవ్వాలి