బిజెపికి రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ మద్దతునివ్వడాన్ని భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు) రాష్ట్ర కమిటీ గర్హిస్తున్నది. తెలుగుదేశం తన నిర్ణయాన్ని పునరాలోచించుకోవాలని