విజయవాడ జక్కంపూడిలో నిర్మిస్తున్న ఇళ్లను పరిశీలించిన సిపిఎం బృందం.