పోలవరం ఆథారిటీ రాసిన లేఖపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వివరణ ఇవ్వాలి తక్షణం పునరావాసం పూర్తి చేయాలి - సిపిఎం డిమాండ్‌