75వ స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా విజయవాడలోని సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యాలయం వద్ద జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు