ప్రజలపై వేస్తున్న విద్యుత్ భారాలను ఉపసంహరించుకోవాలని సి.హెచ్. బాబూరావు డిమాండ్..