బిజెపి ప్రజావ్యతిరేక విధానాలకు నిరసనగా "దేశ రక్షణ భేరి" పోస్టర్ మరియు డీవీడీ ఆవిష్కరణ