సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తిలో "దేశ రక్షణ భేరి" లో భాగంగా భారీ బహిరంగసభ.