సిపిఎం చేపట్టిన ' దేశ రక్షణ భేరి ' ప్రచారంలో భాగంగా విజయవాడ బహిరంగ సభ