పేదలకు కందిపప్పు, పంచదార కోతలు లేకుండా సరఫరా చేయాలి