విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట సమితి ఆధ్వర్యంలో హోరెత్తిన నిరసన