రాష్ట్రంలో ప్రాంతీయ పార్టీల రాజకీయ సర్కస్‌ నడుస్తోంది - సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు