విభజన హామీలను అమలు చేయాలని కోరుతూ అనంతపురం జిల్లా లో ప్రెస్ మీట్లో సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు తదితరులు