రుషికొండ తవ్వకాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాస్తవాలు వెల్లడిరచాలి.