కాకినాడ జిల్లా తొండంగి మండలం శృంగవృక్షం గ్రామంలో దళితవాడపై దాడిచేసి, నడిపల్లి రాము అనే యువకుడిని హత్య చేసిన అగ్రకుల దురహంకారులను అరెస్టు చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని కోరుతూ...