సోషలిజమే దేశానికి భవిష్యత్తు ప్రజల కోసం జీవితం అంకితం సిపిఐ(ఎం) కార్యకర్తల ప్రతిజ్ఞ ‘అదానీ.. క్విట్‌ ఆంధ్రప్రదేశ్‌’ నినదించాలని యువతకు పిలుపు భగత్‌సింగ్‌ వర్ధంతి సభలో వి.శ్రీనివాసరావు, ఎస్‌.పుణ్యవతి