పోలవరం కాంటూరు హద్దుల్ని మార్చాలి - బోయ, వాల్మీకి సమస్యపై గిరిజన సంఘాల, ప్రజా ప్రతినిధుల అభిప్రాయాలు తీసుకోవాలి - దళిత క్రిష్టియన్‌లను ఎస్సీలుగా గుర్తించాలి