గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి పట్టణంలోని నులకపేట ప్రాంత సమీపంలోని కాలనీలకు మౌలిక వసతులు ఏర్పాటు చేయాలని, ఇళ్ళ పట్టాలు మంజూరు చేయాలని కోరుతూ.