మార్క్స్‌ 205వ జయంతి సందర్బంగా విజయవాడలో మార్క్స్‌ ఎంగెల్స్‌ విగ్రహం వద్ద సిపిఎం నివాళులు