రవాణా వాహనాలపై త్రైమాసిక పన్నును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉపసంహరించుకోవాలి - సిపిఐ(ఎం) డిమాండ్‌