చిత్తూరు డెయిరీ భూముల్ని అమూల్‌కి కట్టబెట్టవద్దు - సిపిఐ(ఎం) డిమాండ్‌