ముంచాలని చూస్తే.. ఘోరి కడతారు నిర్వాసితుల సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాల్సిందే నిర్వాసితుల బాధ్యత నుంచి కేంద్రం తప్పించుకోవడం దారుణం నెత్తిన పెట్టుకున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమాధానం చెప్పాలి `బిజెపిని ప్రజలు ఛీకొట్టే రోజులు దగ్గర్లోనే ఏలూరు సభలో సిపిఎం రాష్ట్ర