పోలవరం నిర్వాసితులకోసం నిర్మించిన పునరావాస కాలనీలలో సౌకర్యాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు చేయాలని కోరుతూ...