జర్నలిస్టు ఉద్యమంలో అంబటి ఆంజనేయులు సేవలు స్ఫూర్తిదాయకం కుటుంబ సభ్యులకు సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి శ్రీనివాసరావు పరామర్శ