బిజెపిని ఓడిద్దాం - ప్రత్యామ్నాయాన్ని సాదిద్దాం.. అనంతపురం సభలో బీవీ రాఘవులు