కర్నూలు జిల్లా సమగ్రాభివృద్ధికై సిపిఎం మహా పాదయాత్రను జయప్రదం చేయండి