అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాల్లోని పోలవరం ప్రాజెక్టు వల్ల ముంపుకు గురయ్యే వరద ప్రాంత మండలాల ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించాలని కోరుతూ..