అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించడం సిగ్గుచేటు రాష్ట్ర ప్రజలకు వైసిపి, టిడిపి సమాధానం చెప్పాలి సిపిఎం రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు