తెలుగుదేశం విజన్‌ 2047 వినాశకరం - సిపిఐ(ఎం) రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి.శ్రీనివాసరావు