తెలంగాణ సీపీఎం రాష్ట్ర నాయకులు కామ్రేడ్ గుగులోత్ ధర్మా అకాల మరణం బాధాకరం..