పాలస్తీనా ప్రజలపై ఇజ్రాయెల్ యుద్ధం పుస్తక ఆవిష్కరణలో సిపిఎం పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు కా. ఎంఏ బేబి, బీవీ రాఘవులు, రాష్ట్ర కార్యదర్శి వి. శ్రీనివాసరావు..