ఎన్నికల ఫలితాలపై సిపిఐ(ఎం) ప్రధాన కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి స్పందన