ఇండియా వేదిక అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరుతూ నేడు కృష్ణ జిల్లా గన్నవరంలో జరిగిన సభలో సిపిఎం అఖిల భారత కార్యదర్శి సీతారాం ఏచూరి