75 వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్బంగా పార్టీ కార్యాలయాల వద్ద జాతీయ జెండా ఆవిష్కరణ